Om Urgentum

Urgentum är ett företag som har specialiserat sig på ögonsjukvård. Vi anser att högkvalitativa produkter är en förutsättning för lyckad kirurgi och vård av ögonsjukdomar. Urgentum är generalagent för Katena Products Incorporateds,
ett av världens mest framgångsrika företag inom ögonkirurgi.

Katena Products Incorporateds höga kvalitetskrav i kombination med ett nära samarbete med världens mest framstående ögonkirurger innebär att produktsortimentet ständigt utvecklas. Urgentum har i sitt sortiment mer än 1500 Katenainstrument.

Från och med våren 2016 säljer Urgentum engångslinser för diagnostisering och kirurgiskt bruk
till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Urgentum säljer också produkter från Ophtec, ett stort holländskt bolag som tillverkar och distribuerar produkter för ögonkirurgi över hela världen. Via Ophtec säljer Urgentum trepaner och produkter för irisrekonstruktion.

Urgentum säljer även en av världens mest använda punctumpluggar, Parasol.

Kontakta oss om ni vill ha kataloger eller annan information.

 

Katena_smallOphtec_smallOdyssey_small